• Angelus fest : 03/06/2023

Partneri       Kapely       Novinky

Rozhovor s Igorom Obšajsníkom, riaditeľom OZ Svetielko nádeje

S Igorom Obšajsníkom, riaditeľom OZ Svetielko nádeje, sa poznáme už takmer 25 rokov, ešte od vysokoškolských čias... 😊 Po škole sme zostali sporadicky v kontakte, hrávali spolu squash a občas s partiou futbal v Badíne, ale o tom, že je riaditeľom vo Svetielku nádeje, som sa dozvedel až pred pár týždňami, keď sme sa rozhodli osloviť OZ ako potenciálneho prijímateľa výťažku z Angelus Festu a veľmi ma to potešilo. Som si 100%-ne istý, že peniaze, ktoré spolu na feste vyzbierame, pôjdu na ten najsprávnejší účel 😊...

 

Ahoj Igor, na úvod nám predstav, prosím, OZ Svetielko nádeje.

Svetielko nádeje je občianske združenie, ktoré už 20 rokov pomáha deťom s onkologickými a inými vážnymi ochoreniami a ich rodinám. Myslím, že je to najstaršie združenie svojho druhu na Slovensku, ktoré úzko spolupracuje s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici, špeciálne s jej detským onkologickým oddelením. Svetielko nádeje prevádzkuje aj jediný detský mobilný hospic na strednom Slovensku, ktorého poslaním je bezplatne poskytovať paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom v ich domácom prostredí a poskytovať podporu ich rodinám.

 

Čo považuješ za najväčšie úspechy OZ za dlhých 20 rokov jeho existencie?

Najväčším úspechom je práve tých 20 rokov existencie. Svetielko nádeje vzniklo v roku 2002 s cieľom humanizovať nemocničné prostredie a liečebné podmienky v detskej nemocnici v Banskej Bystrici. Spočiatku sa naša činnosť zameriavala na zabezpečovanie materiálnych potrieb na oddelení a plnenie narodeninových prianí detských pacientov. Za tých 20 rokov sme mali možnosť postupne spoznávať reálne potreby rodín s ťažko chorými deťmi. Vďaka projektom a podpore darcov sa nám podarilo dopracovať k poskytovaniu komplexnej zdravotnej a sociálnej pomoci pre tieto choré deti a ich rodiny. Úspech je teda práve tá stabilita našich projektov pomoci, ktorú poskytujeme a možnosť operatívne reagovať aj na novo-vzniknuté potreby detských pacientov a ich rodín.

 

Na vašom webe v časti „Náš tím“ je spomenutých 20 ľudí v rôznych profesiách/funkciách. Ide o zamestnancov či dobrovoľníkov? Z čoho je financovaná činnosť OZ?

Svetielko nádeje je občianske združenie, ktorého činnosť je financovaná výlučne z darov, ktoré majú rôzne formy ako granty, sponzoring, zbierky, jednorazové a pravidelné dary. Dlhodobo sú pre nás ale najväčším zdrojom príjmov 2% z dané (prijatý podiel zaplatenej dane, ktorú jednotlivci alebo firmy poukazujú vo svojich daňových priznaniach práve v prospech nášho občianskeho združenia).

Náš tím tvorí viac ako 30 ľudí, ktorí pomáhajú Svetielku nádeje riešiť denno-denné fungovanie - počnúc od zdravotnej starostlivosti až po administratívu. Väčšinou ide o čiastočné úväzky, ktoré majú kolegovia nad rámec svojej hlavnej práce, niektorí kolegovia sú zamestnaní, máme aj externých spolupracovníkov a dobrovoľníkov.

 

Ako môžu ľudia podporiť činnosť Svetielka nádeje? Ak pošlú peniaze, ako sa dozvedia, na aký konkrétny účel boli použité?

Ako som už spomenul, činnosť občianskeho združenia je financovaná výlučne z darov. Ak sa niekto rozhodne finančne podporiť Svetielko nádeje jednorazovým alebo pravidelným darom, má možnosť podporiť konkrétny účel, t.j. konkrétny projekt pomoci alebo to nechá na nás, aby sme prostriedky použili tam, kde to pre nás v tej dobe bude dávať najväčší význam.

Pri darovaní 2% z dane táto možnosť si vybrať konkrétny účel nie je, ale prehľad o tom, na čo boli financie využité áno. Pravidelne totiž informujeme o našej činnosti cez sociálne siete, na našom webe ako aj na podujatiach, kde máme info-stánky. Každoročne vydávame výročnú správu, kde je zhrnuté celé naše hospodárenie a dosiahnuté výsledky pomoci za ten konkrétny rok. Vedieme si evidenciu, podľa ktorej vieme presne povedať, koľko psychologických intervencií sme poskytli, koľko km sa najazdilo v prepravnej službe, koľko výjazdov sme mali za detskými hospicovými pacientmi, za koľko EUR sme preplatili lieky a podobne.

Na našej web stránke www.svetielkonadeje.sk si môžu (nielen) potencionálni darcovia pozrieť všetky naše projekty pomoci, ktoré vedia podporiť, tak ako aj naše výsledky a to, čo máme nové.

 

 

Celé vstupné z Angelus Festu 2022 bude venované na podporu projektu Nový priestor pre nádej. Povedz nám o ňom, prosím, viac.

Nový priestor pre nádej je príklad práve takého projektu, ktorým reagujeme na novo-vzniknuté potreby, ktoré vvzniklii priamo na klinike detskej onkológie v Banskej Bystrici.

Aktuálne prebieha dlho pripravovaná stavebná časť rekonštrukcie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, ktorej súčasťou je aj detská onkológia. Okrem stavebných prác, ktoré sú realizované z eurofondov, je pre liečebný proces dôležité aj zariadenie vnútorných priestorov, na ktoré už nie sú z eurofondov vyčlenené prostriedky.

Svetielko nádeje sa preto rozhodlo zrealizovať projekt Nový priestor pre nádej, cez ktorý chceme s pomocou darcov zabezpečiť potrebné dispozičné úpravy a potrebné zariadenie pacientskych izieb a ďalších priestorov. Vnímame totiž ako veľmi dôležité, aby detskí onkologickí pacienti a ich sprevádzajúci rodinní príslušníci boli počas ich náročnej liečby v dôstojných priestoroch.

V rámci tohto projektu sa nám už podarilo vybudovať priamo na oddelení herňu pre deti, zariadiť spoločné priestory a inštalovať na mieru vyrobené nábytkové zariadenie vrátane vstavaných chladničiek do každej izby. Veľmi nás teší, že deti na onkologickom oddelení môžu už tieto priestory využívať.

Projekt má však pred sebou ešte 2 etapy prác, počas ktorých chceme vybudovať intervenčnú miestnosť pre psychológa, kancelárske priestory pre psychosociálny tím pôsobiaci na oddelení a zariadiť dennú kliniku – pracovisko pre ambulantnú starostlivosť, napr. na podanie infúznej liečby či malé ambulantné zákroky.

Ďakujeme za to, že Angelus Fest sa rozhodol podporiť práve Svetielko nádeje a tento projekt. Pozývame zároveň aj všetkých, ktorým nie ľahostajný osud ťažko chorých detí, aby nám pomohli pre nich vytvoriť kliniku priateľskú deťom a vybudovať nový priestor pre nádej.

Ak sa medzi fanúšikmi rocku/metalu, ktorí z rôznych dôvodov nebudú môcť prísť na Angelus Fest, nájdu takí, ktorí chcú projekt podporiť, môžu poslať ľubovoľnú sumu priamo na účet OZ Svetielko nádeje: SK83 1100 0000 0026 2075 6262 s variabilným symbolom: 24 a do správy pre prijímateľa uviesť Angelus Fest. Vopred ďakujeme!

 

 

Na august plánujete na BB amfiteátri Svetielkofest – čo bude jeho cieľom? Aké ďalšie aktivity plánujete v roku 2022?

Tento rok Svetielko nádeje oslavuje 20. výročie a pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďakovať tým, ktorí nás podporujú a tým, ktorí nám prejavili dôveru, aby sme im mohli pomôcť na ich neľahkej ceste. Okrem našich pravidelných podujatí ako charitatívne behy Svetielka nádeje, ktoré sa konajú v apríli a decembri, plánujeme aj Galavečer pre donorov a priateľov Svetielka nádeje a rodinný Svetielkofest v auguste na amfiteátri v Banskej Bystrici.

Svetielkofest bude náš prvý festival, ktorý organizujeme pre rodiny s deťmi, kde by sme radi pozvali skoro 800 detí s ich rodinami, ktoré boli v našej starostlivosti na detskej onkológií a zároveň privítali účasť aj iných rodín a detí. Okrem pestrého programu pre deti rôznych vekových kategórií, vrátane mládeže, to bude priestor pre verejnosť sa dozvedieť viac o činnosti Svetielka nádeje a pomoci ťažko chorým deťom. Vnímame ako dôležité sa usilovať takto pozitívne vplývať na verejnosť, aby aj ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu ťažko chorých detí a ich rodín a mohli pre ne vytvárať prostredie porozumenia, prijatia a pomoci.

 

Ďakujeme za rozhovor.

 

Rozhovor pripravil: Vlado Lauko

Fotografie: OZ Svetielko nádeje